Gastro myčky na nádobí pro veřejné stravování je nezbytným vybavením každého provozu, protože je potřeba umývat velké množství nádobí a současně plnit všechny hygienické požadavky. Myčka je určena k rychlému mytí nádobí, příborů, táců, hrnců a dalšího příslušenství a jejich dezinfekci a oplachování, aby byla zajištěna odpovídající úroveň hygieny a kvality mytí.

Na rozdíl od domácích myček pracuje profesionální myčka na nádobí mnohem rychleji, často však na úkor kvality mytí. Při výběru vhodné profi myčky je proto důležité zvážit řadu důležitých technických otázek, které ovlivňují konečný výsledek.

Níže se podíváme na hlavní vlastnosti a klíčové pojmy těchto strojů a také na některé otázky, které je třeba zváži, aby zakoupené myčky nádobí pro gastro představovala co nejoptimálnější investici.

číst dál >

Jak funguje gastro myčka nádobí?

Při prvním spuštění standardně myčka na nádobí napouští vodu, která je následně přes bojler tlačena do mycí komory. Před spuštěním požadovaného mycího cyklu myčka nahřeje vodu na nastavenou teplotu, což v závislosti na výkonu dané myčky trvá 10 až 30 minut a její dosažení je signalizováno kontrolkou. Jakmile je dosaženo příslušné teploty vody, myčka s funkcí horkého oplachu znovu ohřeje vodu v komoře a automaticky ji doplní během každého následujícího cyklu.

Mycí cyklus v myčkách nádobí obvykle probíhá ve dvou fázích:

 • Mytí nádobí proudem vody o teplotě přibližně 55 až 60 °C s přidáním mycího prostředku, které trvá 90 až 180 sekund. Voda v komoře se čerpadlem tlačí do ramen, které oplachují nádobí. Voda v komoře se tedy používá stále dokola.

 • Oplachování nádobí a současná dezinfekce proudem čisté, horké vody o teplotě 85 až 90 °C s přidáním oplachového prostředku, které trvá v závislosti na modelu až 30 sekund. Zde už se používá čistá voda z bojleru, do komory tak nateče v závislosti od výrobce myčky 2-2,5 l u podstolových myček. Účelem horkého oplachu je odstranění mikroorganismů a dezinfekce nádobí. Přidání oplachovacího prostředku během oplachování zajistí, že nádobí uschne během 2 až 3 minut, aniž by zanechalo šmouhy.

Myčka nádobí a horký oplach

Vzhledem k tomu, že hygienické nařízení nakazují mytí nádobí v provozovnách zabývajících se výrobou, zpracováním a podáváním potravin jako prostředek zajištění bezpečnosti a hygieny potravin, jsou profesionální myčky nádobí ve stravovacích zařízeních vždy vybaveny funkcí horkého oplachu.

Proces horkého oplachu spočívá v oplachování nádobí horkou vodou o vysoké teplotě, obvykle nad 85 °C. Má to několik výhod:

 1. Zničení mikroorganismů: Vysoká teplota vody při oplachování účinně likviduje bakterie, viry a další mikroorganismy, které se mohou na nádobí po umytí vyskytovat. To je důležité zejména při prevenci kontaminace z potravin.

 2. Dezinfekce nádobí: Kromě odstranění mikroorganismů zajišťuje oplach celkovou dezinfekci nádobí, příborů a skla. Tím se zvyšuje celková úroveň hygieny v restauraci, což je pro bezpečnost potravin zásadní.

 3. Prevence křížové kontaminace: Odstraněním patogenů na nádobí se předchází křížové kontaminaci, ke které může dojít přenesením mikroorganismů z jednoho výrobku na druhý.

 4. Zlepšení kvality služeb: Restaurace dodržováním těchto předpisů zvyšují hygienické standardy, což se promítá do větší důvěry zákazníků a vnímání podniku jako bezpečného a čistého místa.

 5. Dodržování předpisů: Dodržování hygienických předpisů, včetně mytí nádobí, je zákonným požadavkem. Stravovací zařízení musí tyto normy dodržovat, aby se vyhnula právním sankcím, včetně pokut nebo uzavření.

Profesionální myčky nádobí pro gastronomii - typy a správný výběr

Výběr správné profesionální myčky nádobí je klíčovým prvkem pro zajištění efektivního provozu a udržení vysokého standardu hygieny v profesionálních kuchyních. Potřeba takového vybavení vychází jak z individuálních potřeb, tak z hygienických požadavků na provozy zpracovávající potraviny. Provozovatelé, kteří začínají v gastru, velmi často jako jednu z prvních investicí řeší právě gastro myčky nádobí.

Společné parametry

U gastro myčky nádobí je možné zvolit programy a tím měnit čas mytí a oplachu. Programy a časy u různých myček jsou třeba od 90-360 sec. Ovládání je přitom velmi jednoduché a intuitivní, případně digitální s dotykovým panelem. Chemie si myčka na nádobí vždy dávkuje sama, nic se do komory nevkládá.

Často se setkáváme s otázkou jednoplášťová nebo dvouplášťová. Provedení myčky nádobí s jednou stěnou nešetří tolik energie jako u provedení s dvěma, systém bude častěji dohřívat vodu v komoře.

Níže se zabýváme základními informacemi u dostupných typů myček pro profesionální použití:

Myčky skla a nádobí

Charakteristické jsou svými menšími rozměry s koši 350x350 mm nebo 400x400 mm a jsou určeny pro instalaci v barech, kavárnách a všech menších gastronomických provozech, kde je potřeba mytí hlavně skla a talířů po kávě. Jedná se převážně vždy o gastro myčky s napětím 230 V. Jsou speciálně navrženy pro šetrné mytí sklenic a dalšího skleněného nádobí s krátkým mycím cyklem 60 až 180 sekund při snížené teplotě. Mycí cyklus u verzí s digitálním ovládáním je možné upravovat.

Univerzální myčky nádobí - podstolové

Jsou určeny k mytí talířů, příborů a skleněného nádobí s maximální výškou 32 cm. Napětí je možné vybrat jak 230 V tak 400 V. Jedná se o větší jednotky s košem o rozměrech 500x500 mm/50x50 cm, které zpravidla nabízejí mycí cyklus o délce 180 sekund. Programy u profi myček s digitálním ovládáním si můžete upravovat dle libosti. U programu typu "sklo" můžete změnit rychlost z 60 sec na delší či upravit dávkování oplachového detergentu. V dnešní době jsou všechny vybaveny dávkovačem mycího prostředku i oplachovacího prostředku. Podstolová profi myčka nádobí se používá ve většině provozů, je nejrozšířenějším typem myčky, která má koš 50x50 cm.

Průchozí myčky nádobí

Jsou určeny pro širokou škálu nádobí, včetně talířů, příborů a skleněného nádobí, do výšky přibližně 40 cm. Myčky jsou vždy již na 400 V, mají větší příkon i mycí komoru a tím se zvyšuje jejich výkon umytých košů. Gastro myčky nádobí mají s košem min. 50x50 cm a otevírají se směrem nahoru, což zajišťuje vyšší účinnost díky vyššímu výkonu a konfiguraci se vstupním a výstupním stolem. Průchozí myčka pro mytí nádobí je ideálním řešením pro školní jídelny, restaurace, hotely. Je třeba připomenout, že průchozí myčky výrazně zlepšují rychlost a ergonomii díky své výšce a možnosti přesouvat koše přímo z připojených stolů do mycí komory. Taková myčka je obvykle standardně vybavena dávkovači jak mycího prostředku tak oplachového prostředku. Stěny zvedacího víka myčky už bývají dvouplášťové, můžou být vybaveny odpadovým čerpadlem, ale také čerpadlem oplachovacím, tak aby bylo zajištěno dokonalé oplachování. U topových modelů se můžeme setkat i s rekuperační jednotkou či zabudovaným změkčovačem.

Myčky nádobí na hrnce a tácy

Speciální gastro myčky nádobí k mytí velkého kuchyňského nádobí (např. hrnců, GN nádob, plechů, přepravek) s košem min. 570x570 mm a zásuvné výškou cca 60 cm. Takové gastro myčky nádobí se často používají přímo v kuchyňské místnosti k mytí hrnců a dalšího nádobí a náčiní. Ideální jako podpůrné vybavení hlavní kuchyně ve škole, větší restauraci, pekárně nebo pizzerii.

Granulové myčky nádobí

Speciální typ myčky nádobí je myčka granulová. Granulové myčky nádobí používají k odstranění špíny drobné plastové granulky, které s vysokou rychlostí spolu s vodou stříkají na špinavé nádobí a tak odstraňují i ty největší zapečené zbytky. Efektivita takové myčky nádobí je obrovská v porovnání s klasickými myčkami. Myčka na nádobí tak vypadá obdobně jako myčka na hrnce, ale cenově je dražší.

Tunelové profi myčky nádobí

Jedná se o elektrické nebo parní myčky určené pro velké gastronomické provozy - mohou umýt až několik tisíc kusů nádobí za hodinu. Tyto profi myčky se používají ve velmi velkých restauracích, hotelech, vojenských objektech, nemocnicích a věznicích. Tunelové myčky představují malou část trhu a mají specifické požadavky na instalaci a provoz, které vám na základě individuálních dotazů popíšeme. Gastro myčky s nepřetržitým košem či pásem, posouvá nádobí do prostoru myčky. U takových zařízení už nevkládáme koš, pouze ukládáte kontinuálně nádobí na mycí pás. Pás či koš vjíždí do myčky postupně sekcemi: předmytí, vlastní mytí, oplachování a také sušení, což menší profesionální myčky neumožňují.

Myčky nádobí pro gastronomii - technické a provozní parametry

Abyste mohli vybrat správnou profi myčku na nádobí pro svůj provoz, je třeba vzít v úvahu dva hlavní parametry:

Provozní parametry:

 • typ nádobí a skla a příslušenství, které chceme umývat, jako jsou sklenice, nádobí na nápoje, sklo na stopce, keramika, příbory, talíře, hrnce atd. tedy podle množství vybíráme velikost koše tedy např. koš 50x50 cm, větší nebo případně menší. Myčka skla a nádobí s menším košem se ideálně vleze do baru

 • počet nádobí, které se má umýt za hodinu, jde o odhad, který může napovědět jaký by měl být výkon profi myčky nádobí, tedy kolik košů musí umýt během hodiny

Technické parametry:

 • požadované elektrické připojení pro myčku - ověření možnosti napájení 230 V nebo 400 V a napětí v místě instalace

 • výška odpadu v místě napojení - nesmí být umístěna výše než 10 cm od úrovně podlahy. Pokud je umístění vyšší, je nutné použít myčku s odpadovým čerpadlem nebo vhodný podstavec. Myčka s čerpadlem umožňuje vytlačit špinavou vodu do výšky cca 1 metru

 • minimální tlak studené vody, který by měl být alespoň 2 bary. Při nižších hodnotách je nutná myčka s oplachovým čerpadlem pro zvýšení tlaku při oplachování, zajistí se tím optimální rychlost proudu vody

 • tvrdost vody, měřením se určí zda je potřeba instalovat změkčovač vody. Kvalita vody ovlivňuje konečný výsledek mytí a měkká voda zase nezpůsobuje osazování kamene na spirálách.

Určení těchto klíčových aspektů a parametrů je zásadní. Doporučujeme se následně poradit se se zkušeným prodejcem nebo odborníkem, který pomůže vybrat nejvhodnější model gastro myčky nádobí.

Správně zvolená myčka nádobí pro gastronomii nejen usnadňuje práci a přispívá k finančním úsporám, zajišťuje vysokou úroveň hygieny a bezpečnosti v gastro provozu, takže je nepostradatelnou součástí efektivního provozu v gastronomii.

Profesionální myčka na nádobí - jak a kde ji objednat?

Na trhu je poměrně dost prodejců gastro zařízení, ale ne vždy se vyplatí kupovat tu nejlevnější variantu. Poradíme na co si dát pozor, a co je důležité při výběru profesionální myčky nádobí:

 • profesionální servis a jeho dostupnost pro nabízenou myčku nádobí. Odborné zapojení profesionální myčky nádobí je absolutně zásadní. Mnoho závad je způsobeno neodborným zapojením

 • dostupnost náhradních dílů s centrálou výrobce v ČR. V případě opravy se počítá každý den, kdy myčka na nádobí není v provozu

 • prodejce, který je autorizovaný výrobcem. Je vhodné zavolat přímo výrobci, abyste se ujistili, že prodejce je autorizovaný tedy má přeškolený servis a umí si s opravou poradit

 • know-how a angažovanost prodejce, stejně jako znalosti a rady ohledně správného výběru spotřebiče

Nabízíme různé modely myček nádobí, ale i další vybavení a produkty pro gastronomii, jako je chemie, změkčovače nebo filtry, bez kterých žádná myčka nebude správně fungovat. Prostřednictvím našeho internetového obchodu a našich obchodních zástupců nabízíme profesionální myčky nádobí, které představují nejlepší poměr ceny a kvality pro gastro provozy. V kategorii Mycí technika nabízíme myčky nádobí od známých výrobců, jako jsou Stalgast, Hendi, RM Gastro, Resto Quality a Grafen, s manuálním nebo elektronickým ovládáním, stejně jako myčky nádobí od nejznámějších světových značek, jako jsou například Meiko, Winterhalter, Hobart, Krupps a DIHR.

Poradenství a návrh myček nádobí

Myčka se často opomíjí jako poslední věc na kuchyni, nicméně pravdou je, že kromě konvektomatu není jiný spotřebič na kuchyni, který je v provozu déle, nejen proto je výběr velmi důležitý. Při představě, že u gastro myčky šetříte každým spuštěním programu byť jen maličko, v přepočtu na celý rok se už tvoří velká suma. Taktéž umožňujeme splátkový prodej při velmi nízkých nebo žádných úrocích. Poradíme vám také s výběrem nejvhodnějšího stroje pro váš podnik a navrhneme funkční uspořádání myčky v kuchyni.

Zavolejte nám a přesvědčete se sami! Myčky nádobí máme také skladem.