Varné kotle – komu jsou určeny

Varné kotle výrobců LOZAMET, KROMET, RM GASTRO, LOTUS a BERTOS nachází uplatnění v jídelnách, varnách, školních jídelnách, hotelích, restauracích a velkokapacitních stravovacích zařízeních celého světa. Minimalizují náročnost přípravy ohřívaných pokrmů a maximalizují bezpečnost práce díky nepřímému ohřevu varné nádoby médiem, kterým je vodní pára, glycerin, nebo olej. Různé velikosti varných nádob uspokojí požadavky zákazníků pracujících se surovinami v objemech 30 – 500 litrů.

Společné znaky varných kotlů

Všechny dvouplášťové a jednoplášťové varné kotle jsou dokonale tepelně izolované a vyrábějí se z kyselinám odolné, chrom-niklové austenitické nerezové oceli 1.4301, jejíž chemické složení vyhovuje hygienické normě. Výrobky z této oceli jsou vhodné pro potraviny a pitnou vodu o maximální teplotě do 450 °C. Této teploty ale kuchyňské velkokapacitní kotle nikdy nedosáhnout. Teplota média drženého mezi vnitřním a vnějším pláštěm je regulovatelná nejvíce do výše 100 °C. Díky tomu je zamezeno i připalování pokrmů a je to největší výhoda nepřímého ohřevu. Nerezové kotle snáší zatížení tlakem do 0.04 – 0,05 MPa a tento je u všech typů hlídán manometry, redukčním ventilem a pojistkou, která by zabránila přetlakování i v případě hypotetického selhání ventilu. Každý varný kotel má vlastní vodovodní baterií usnadňující napouštění i údržbu. Víko kryjící nádobu bylo zkonstruováno tak, aby drželo v jakékoli poloze a v každém úhlu otevření. Všechny namáhané části jsou opatřovány bezpečnostním kováním.

Malé a velkoobjemové varné kotle

Pro potřeby různých typů provozů byly vyvinuty varné kotle s varnými nádobami v objemech 30, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350 a 500 litrů. Vybrat si můžete z varných nádob s kulatým i obdélníkovým průřezem. Většina je také opatřena dolní výpustí. Podle umístění můžeme varné kotle rozdělit na volně stojící a včlenitelné do bloku dalších spotřebičů. Volně stojící mají v naprosté většině případů kulatou základnu pro snadný přístup ze všech stran. Kotle určené do bloku mají základnu obdélníkovou nebo čtvercovou.

číst dál >

Elektrický, plynový i parní ohřev

Z hlediska konstrukce se dají varné kotle rozdělit do tří skupin. U elektrických a plynových varných kotlů je možné volit mezi automatickým a ručním dopouštěním zahřívaného média do prostoru mezi plášti.

Varné kotle elektrické

Zde je ohřev média zajištěn pomocí elektrických topných těles. Tato jsou umístěna ve spodní části přístroje a spouští se v závislosti na nastavení termostatu do jednoho ze tří funkčních profilů. Segmenty jsou schopné regulovat výkon ve 3 stupních a optimalizovat tím spotřebu elektrické energie užité pro ohřev. Elektrická skříň se instaluje vždy do blízkosti varného kotle na blízkou stěnu. Jmenovitý výkon se liší v závislosti na objemu varné nádoby. U 100 litrového kotle je například roven 18 kW, pro objem kotle 350 litrů je udávaný výkon 28,8 kW.

Varné kotle plynové

Do spodní části přístroje pod varnou nádobou byly umístěny plynové hořáky. Vybrat si můžete z přístrojů na propan butan i zemní plyn. Plameny hořáků nikdy nedosáhnou na samotné dno varné nádoby. Teplo vzniklé ve spalovací komoře je přenášeno na médium a následně na pokrm. Přísun plynu je řízen automatickým elektromagnetickým ventilem reagujícím na nastavení termostatu v závislosti na skutečné teplotě. Odvod spalin řeší odfuk v zadní části varného kotle. Díky redukci můžete tento jednoduše napojit na komín s průměrem 130 mm. Spotřeba plynu je závislá na objemu varné nádoby i množství vložených surovin. Obecně se ale pohybuje mezi 2,1 až 7,1 m3 plynu za hodinu.

Varné kotle parní

Pokud disponujete možností dodávat do své gastro výrobny již hotovou vodní páru, potom je pro vás ideální právě kotel parní. Zcela tím odpadá nutnost zavedení plynu. Elektrickou energii ovšem budete potřebovat pro funkci termostatu a ovladače redukčního ventilu. Z externího generátoru páry je tato přiváděna přímo do topného prostoru pod vnějším pláštěm varné nádoby a zahřívá v ní napuštěné médium. Řídící ventil v závislosti na nastavené teplotě redukuje objem vstupní páry i její tlak. Tím je dosaženo nízké spotřeby 20 až 80 kg vodní páry za hodinu, v závislosti na objemu varné nádoby, teplotě a množství ohřívaných surovin.

Jak funguje nepřímý ohřev – dvouplášťové kotle

Nepřímý ohřev funguje na stejném principu, jako rozpouštění čokolády na vaření v hrnku vloženém do hrnce s vroucí vodou. Zahříván plamenem není přímo hrnek, ten je zde pouze varnou nádobou. Zahříván je spodní plášť, v případě vaření čokolády tedy hrnec a od něj se ohřívá médium – voda, která teprve přenáší teplo na varnou nádobu. To vše, zakryto pokličkou, je nejsnadnější vysvětlení principu funkce varných kotlů.