Kategorie Pece na pizzu pro pizzerie a restaurace | GASTROMANIA zahrnuje širokou nabídku kuchyňských šamotových pecí v různých velikostech, jak pro profesionální zařízení tak pro menší prostory. Navrhujeme, projektujeme, vybavujeme a následně také provádíme servis pro veškerá gastronomická zařízení.

Pizza pec je topné zařízení, které patří k základnímu vybavení pizzerie. Všechny profesionální pizza pece pro pizzerie, restaurace a a jiné gastro provozy mají buď nerezový povrch, nebo provedení z lakovaného plechu, s tepelnou izolaci mezi krytem a vytapěcí komorou. Velkou předností je silná izolace, která nedovolí úniku tepla. Ve vyšší řadě pizza peců jsou samozřejmostí šamotové desky, umístěny dole. Oddělují pracovní prostor od spodnich topných těles, dále součastí pece jsou horních topné tělesa. Některé modely pece na pizzu jsou vybaveny šamotovou deskou horní a boční. Rozlišujeme pece dle množství komor a jejich velikosti, druhu zdroje energie (elektrické pece na pizzu, plynové pizza pece a pece na dřevo).

číst dál >

Několik rad, jaký pizza pec bude nejvhodnější zrovna pro vás

V prvé řadě byste měli mít představu o přednostech vaši pizzerie. Přejete si, aby vaše pizza měla výjimečnou chuť, byla dokonale propečená, což vám zajistí přísun klientely v širokém okolí? Vaše pozice na trhu vyžaduje nejenom dosáhnout kvalit vaši konkurence. Jde hlavně o dosažení té správné chuti a křupavosti, Výjimečnost chuti nezáleží jenom od zkušenosti pizzaře a kvality surovin. Zejména závisí od výběru toho zpravného zařízení. Jenom za těchto předpokladů můžete dosáhnout vysněného cíle. Představu pro otevření vaši výjimečné pizzerie už máte. Teď je zapotřebí vyřešit koupi toho správného pizza pece. Zásadně vycházíme z rozměru pizzy a počtu tepelných komor, v závislosti od kapacity podniku. Nejběžnější parametry tepelných komor pro elektrické a plynové pizza pece:

 • cca 700×700 mm – 4 x pizza 330 mm
 • cca 700×1050 mm – 6 x pizza 330 mm
 • cca. 1050×700 mm – 6 x pizza 330 mm
 • cca 1050×1050 mm – 9 x pizza 330 mm

Když máme rozhodnuto ohledně výběru vhodné vytápěcí komory, dalším dilema se stává cena zařízení a jeho napájecí zdroj. Naši zákaznící se často dotazují, proč cenový rozdíl mezi pecem značky X a pecem značky Y, které jsou podobnych rozměrů a kapacity, dosahuje někdy až 400%. Určitě nikdo z vás nechce utrácet jen za umistění loga na vnější straně výrobku známého italského výrobce. Přitom si nejsme stoprocentně jistí, zda vyšší cena pece může mít až tak velký vliv na nejchutnější gastronomický zážitek. Jako dovozce a distributor pizza peci můžeme konstatovat s plnou odpovědností, že cena zařízení se vždy odráží na jeho kvalitě, a tím i na kvalitě pizzy. Z toho nakonec plyne i spokojenost vašich zákazníků. Uvadíme několik konkretných argumentů.

Znatelné nevýhody levnějších verzí pizza pecí:

 • mezery mezi osazením šamotových desek. Postupem času drobky, které padají na topné těleso, umístěné pod šamotovými deskami, zkracují jejich životnost. Dálé dochází k šíření nepřijemného pachu spaleného těsta.
 • nevyhovující zavěšení topných těles vyrobených z nekvalitní oceli. Pod vlivem vysokých teplot dochází k deformaci tělesa, což má za následek nerovnoměrné vyhřívaní pečící komory. V důsledku čeho pizza se připaluje.
 • špatně fungující mechanický teploměr, který může v některých případech dosahovat odchylky až 100 C. Dalším rizikovým faktorem jsou nepříliš kvalitní termostaty, přičemž dochází k nerovnoměrnému rozložení teploty v pečící komoře. Pizza bude místy přípálená a místy nedopečená.
 • riziko vypadavání ochranných sklíček v osvětlení pečící komory. Přehřaté sklo při několik set stupňové teplotě při styku se studenou lopatou na pizzu může explodovat. Následné vyčištění porezních povrchů šamotových desek od skleněných střepů je velmi náročné a to nejen časově. Postačí trocha nepozornosti a rizkujeme, že se sklo může následně dostat i do těsta.
 • špatná kvalita použitých materiálů. Běžné vady jako: propálení topného tělesa, poškození termostatu a pantů dveří. Vadný pizza pec nemůže péct kvalitní pizzu. Ani servis není zárukou rychlého odstranění vzniklé závady. Není tajemstvím, že další výrobek z řady, navenek úplně stejného vzhledu, se nelíší kvalitou komponentů. Potom nastává problém z jejich dovozem. V krajních případech je nutno vadnou součástku vyrobit na míru.
 • špatně zvolený výkon pečicí komory. Při nízkém výkonu se vytváří pára, v důsledku pizza prochází spíše procesem vaření a ne pečení.

Většinou tyto závady se vyskytují současně ve výrobcích nižší cenové kategorie. Velmi zřídka se stává, že v levnější variantě pizza pece nenajdeme žádnou z výše popsaných závad.

Výhody dražších pizza pecí:

 • šamotové desky přilehlé těsně vedle sebe. Již pizza pece střední cenové relace – RESTO ITALIA jsou vybaveny šamotovými deskami velmi vysoké kvality. Tím, že se nevyskytují zmíněné mezery, Nedochází k propadání drobků, čímž je ovlivněná životnost pece. Chuť pizzy je v rukou vašeho pizzaře a není závislá od technických nedokonalostí a nepřijemných pachů.
 • PIZZAGROUP má patentovaný system umístění topných těles v šamotových deskách –ActiveStone. Dochází k lepšímu rozložení teploty a k rychlejšímu zahřívání pečící komory. V porovnání s tradičním systemem dochází k úspoře ež 25% energie.
 • vysoce kvalitní komponenty, jako například v pecích PIZZA MASTER. Provoz pece je nastaven přesně dle jeho specifikace: trouba dosáhne teploty která je kompatibilní s požadovanou hodnotou pizzermena. Přesné elektronické zobrazení zajišťuje nanejvýž odchylky teplot v minimálním rozmezí. V pecích PIZZAGROUP série MASTER tomu je tak díky působení dvou teplotních čidel v každé komoře. Lepší kvalita použitých materiálů při konstrukci pece zajišťuje delší životnost tomuto zařízení.
 • nastavení přesné teploty horních a dolních topných těles v pecích PIZZAGROUP a PIZZAMASTER umožňuje vyvinout individuální proporce tepla, dle přání zákazníka
 • topné těleso je vyrobeno z vysoce kvalitní oceli. Jeho solidní zavěšení spolu s kvalitou materálu zaručuje rozhodně lepší rozložení teploty v pečicí komoře. To vše garantuje rovnoměrné propečení pizzy.
 • Horní šamotové desky s tepelnými tělesy – provedení v systemu ActiveStone v pecích PIZZAGROUP. Další úspora energie a ještě dokonalejší rozložení teploty.
 • Vysoce kvalitní osvětlení pečící komory. Kvalitní konstrukce a specifický desing osvětlení zkutečně eliminují riziko vypadavání a rozbití sklíček.

Pizza trouba: elektrická, plynová nebo na dřevo?

To je záležitost hlavně v dostupnosti potřebných připojení a způsobu ventilace ve vašem zařízení, samozřejmě musíme brat ohled na výši finančních prostředku pro tuto investici. Plynové pece na pizzu mají zřetelně úspornější provozní náklady, ale vyžadují velmí dobré prostorové odvětrávání místnosti a časté revizní kontroly. Nicméně náklady na provoz zařízení plně kompenzují tyto nevýhody. Krbová pece patří potažmo do zcela odlišné kategorie a tento druh zařízení se vždy vyrábí na zakázku. Níže uvádíme roční náklady na vytápění zařízení v závislosti na výkonu a roční spotřebě energie v kWh. Výpočty byly provedeny pro 10-ti hodinový provoz, 360 dnů v roce (předpokládá se, že cena 1 kWk elektřiny – 4Kč, cena 1 kWh plynu – 1,5 Kč):

Výkon v kW Roční spotřeba energie v kW/h Roční náklady na dodávku elektrické energie v Kč Roční náklady na dodávky plynu v Kč Roční úspory v Kč 5 18000 72000 27000 45000 7 25200 100800 37800 63000 9 32400 129600 48600 81000 11 39600 158400 59400 99000 13 46800 187200 70200 117000 15 54000 216000 81000 135000 17 61200 244800 91800 153000 19 68400 273600 102600 171000

 • Výhody plynových spotřebičů – nízké náklady na energii!!!
 • Nevýhody plynových pizza peců: nutnost placených technických prohlídek specializovaným servisem (nejméně 2x ročně) a každoroční výměny části komponentů v důsledku opotřebování, v souvislosti s napojením na plyn. Je třeba podotknout, že náklady na výměnu a údržbu v praxi nikdy nepřesáhnou 40% z úspor dosažených plynovým připojením. Z druhé strany, výhodou pravidelnývh plynových revizí je i odhalení závad zapřičiněných nedbalosti zaměstnanců (nevhodná péče, nevhodná exploatace zařízení), nebo závad zapřičiněných vlivem jiných faktorů, které přímo nesouvisí s použitím plynové enerie.

Pec na pizzu doma?

Domácí pizza pec splní svůj účel především tehdy, když je použiván pro domácí účely. Neexistuje domácí trouba, která by była schopná upéct kvalitní pizzu při parametrech na úrovni 200-250 C. Kompaktní pizza pece vyráběné firmou PIZZAMASTER jsou ideálním řešením pro domácí použití. Hodí se také pro menší gastro zařízení. Výhodou těchto pecí je vyšší dosažitelná teplota (na 350 C a volitelné verze až na 500 C). Renomovaný výrobce zaručuje nejvyšší kvalitu, pěkný a moderní desing a snadne použití. Navíc výška pečící komory v peci značky PIZZAMASTER umožňuje péci nejen pizzu, ale také použití pro tepelné zpracování výrobků s vyšší výškou np.: chleba (190 mm)

Pec na pizzu

Každý, kdo provozuje vlastní restaurační zařízení si je dobře vědom toho, že poptávka po kvalitním zařízení je doprovázena stejně velkou nabídkou stravovacích prostor. A právě konkrétní specializace na konkrétní kuchyni je největší šance na úspěch. Koneckonců, expert na všechno je odborník na nic. Nejlepším řešením je, najít mezeru v nabídce a snažit se jejím vyplněním naplnit potřeby zákazníka. To samozřejmě obnáší velké výdaje na profesionální vybavení a kvalitní nádobí. Mezi takové vybavení patří např. pece na pizzu, které vám v našem obchodě nabízíme. Italská pizza je koneckonců jedním z nejoblíbenějších jídel v Polsku a možná i na celém světě. Z toho důvodu existuje mnoho restaurací s rychlým občerstvením, kde se neklade důraz na kvalitu, ale na množství vydaných jídel denně. Zde je nutné se zaměřit na stále narůstající moderní klientelu, která touží po jedinečné chuti a také vzhledu servírovaných pokrmů.

Zaručí vám krásné prostory úspěch?

Abychom dosáhli požadované spokojenosti zákazníka, nestačí jen krásně uspořádat a zařídit samotné prostory, kde se zákazníci stravují. Je také nezbytné vybrat vhodné vybavení do samotné kuchyně. Měli byste investovat do opravdu kvalitních pecí na pizzu. Na trhu existuje mnoho různých modelů, proto dbejte na výběr. Moderní a funkční trouba nemusí vždy splňovat vaše očekávání a cena nemusí jít vždy ruku v ruce s opravdovou kvalitou. Každý si najde v našem obchodě to své podle svých potřeb. Pro menší zařízení bude vhodná menší pec na pizzu (například od firmy Hendi), ve které snadno a rychle připravíte pizzu pro jednoho. Díky své konstrukci z vysoce kvalitní nerezové oceli je velmi trvanlivá a má vynikající topné vlastnosti. Užitečné doplňky k této peci přidávají na její kvalitě, např. časovač. Topná tělesa jsou v horní i spodní části pece, takže pizza se bude péct rovnoměrně. Hodí se také na rozmrazování.

Pece na pizzu pro větší prostory

Pokud je naší ambicí provozovat větší pizzerii, pec na pizzu Bartscher CT 100 je pro nás ideální volbou. Šamotová vnitřní část, která udržuje vysokou teplotu a termostat, který umožní vyhřát pec až na 400 stupňů nejsou jedinou výhodou tohoto zařízení. V peci lze péct také domácí chléb, který v nabídce jídelního lístku vypadá vždy dobře. Pokud se naše restaurace specializuje na pečení pizzy, je zapotřebí vybavit kuchyň větším množstvím spotřebičů. Dobrým řešením budou vícepatrové pece. Např. Hendi XL Plus 44 je velmi objemná pec s možností použití obou pecí současně. Má atraktivní vzhled – povrch pece je vyroben z nerezové oceli, odolné vůči poškrábání, která má navíc skvělé topné vlastnosti. Stěny pece jsou vyplněny minerální vlnou, šamotovým obkladem a topnými tělesy ve spodní i horní stěně. To zaručí profesionální pečené v nejvyšší kvalitě. Navíc je každá pec vybavená samostatným termostatem, kterým se dá individuálně nastavit teplota každé komory zvlášť. Protože kvalita takového zařízení, jeho životnost a funkčnost během provozu lze snadno převést na peníze, měli bychom být při výběru pece opatrní. Je dobré volit při nákupu místa, která jsou ověřená. Internetový obchod gastromania.cz nabízí velký výběr pecí na pizzu, které jsou jedinečné svým zpracováním a originalitou. Všechny nabízené produkty pochází od největších světových výrobců, kteří mají skvělou pověst potvrzenou mnohaletou působností na trhu. Gastromania.cz je jejich oficiálním distributorem na českém trhu. Máme velkou nabídku produktů a záruční podporu.