Testo je německá společnost, jejíž polská pobočka působí již více než 20 let v Pruszkowě u Varšavy. Specializuje se vývojem a výrobou profesionálních měřicích přístrojů a řešení. Všechny produkty Testo jsou vyráběny na základě přísných norem kvality, díky čemuž se vyznačují přesností měření, stabilitou, funkčností, trvanlivostí a snadným používáním. Široká škála zařízení a měřicích řešení společnosti se používá v mnoha oblastech, mezi něž patří trh HVAC/R (vytápění, větrání, klimatizace a chlazení), potravinářský průmysl (výroba, distribuce, skladování a prodej), gastronomie (automatický systém řízení kvality v restauračních řetězcích), farmaceutický průmysl (výroba, distribuce, skladování a prodej) a termovize (energetické audity, facility management, měření elektrických parametrů a monitorování výroby). Přístroje Testo garantují precizní měření více parametrů, m.j. teploty, vlhkosti, rychlost proudění vzduchu, analýzy výfukových plynů, tlaku, intenzity světla a hodnoty pH. Firma se k tomu všemu specjalizuje v individuálním výběru měřících řešení, zejména ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Testo produkuje m.j. analyzátory výfukových plynů, detektory úniku prachu a plynů, přístroje pro měření CO2, luxmetry, tachometry, různé typy záznamníků a monitorovacích systémů, testery proudu a napětí, vlhkoměry, pH metry, diferenční tlakoměry, digitální barometry, anemometry, balometry, různé typy teploměrů a měřicích sond, termokamery, převodníky teploty, vlhkosti, tlaku a stlačeného vzduchu. Kromě produkce pokročilých přístrojů a řešení pro měření nabízí technické poradenství, instalaci, uvedení do provozu a konfiguraci měřicích zařízení a mapování skladů, klimatických komor a chladíren, jakož i kalibraci a validaci zařízení.

Náš obchod nabízí také produkty Testo, m.j.: vodotěsné sondové teploměry, potravinářské teploměry a bezkontaktní infračervené teploměry, bezkontaktní teploměry s dvoubodovým laserovým ukazovátkem, vodotěsné ponorné sondy, pyrometry, povrchové teploměry se sondou, elektronické potravinářské teploměry, měřicí sondy, přístroje pro měření teploty, termočlánky s adaptérem TC, vodotěsné povrchové teplotní sondy s termočlánkem nebo teleskopickým očkem. Magnetické a páskové sondy, trubicové příložné sondy s termočlánkem, sondy pro měření teploty tekutých a mražených potravin, sondy pro měření teploty potravin s termočlánkem, jehlové sondy, teploměry vzduchu a vlhkosti, ponorné teploměry s LCD displejem, vodotěsné teploměry pro měření teploty potravin, digitální teploměry, multifunkční teploměry a jedno- a dvoukanálové přístroje pro měření teploty.

Německá solidarita garantuje to nejkvalitnější provedení a přesnost údajů každého zařízení Testo. Zajišťujeme rychlé zpracování každé objednávky.