Řádné fungování restaurace, hotelu, jídelny nebo také jiných stravovacích zařízení, do značné míry závisí na používání elektrické varné stoličky. Zařízení tohoto typu usnadňuje přípravu jídla ve velkých nerezových hrncích bez nutnosti zvedání do velké výšky. Pokud váš gastronomický provoz je vybaven elektrickým napájením a zástrčkou s dostupem pro napětí 400 V, není problém z připojením stoličky. Elektrická stolička je zařízení, na kterém se může vařit, smažit nebo péct jídlo. V závislosti na modelu varné desky, je vyrobena z vysoce kvalitní litiny někdy na desce je nanesena teplotně odolný povrch. Topný systém varné desky pro přípravu vaření nejčastěji umožňuje vícestupňovou regulací výkonu. Nejoblíbenější modely mají elektrický hořák, ve kterém jsou namontované topné spirály s celkovým výkonem minimálně 5000 W. Například v elektrické stoličce v celonerezovém provedení firmy LOZAMET topné těleso je sestava čtyř spirál, které jsou vyrobené z drátu (2 × 833 W i 2 × 1667 W) umístěné v elektroinstalaci. Pro regulací výkonu lze využít čtyři stupně výkonu. Na druhé straně elektrické varné stoličky firmy KROMET jsou vybavené termostatem, který umožňuje nastavit 6 různých topných výkonů. Stolička je celkové vyroben z certifikované nerezové oceli (chrom-nikl). Konstrukce každého zařízení tohoto typu jsou pečlivě navržené a vyrobené z plechu a uzavřených profilů tak, aby byly splněné nejvyšší hygienické a bezpečnostní požadavky.

číst dál >

Bezpečnostní pravidla

Elektrické varné stoličky jsou určené pro používání jako samostatné zařízení. Zařízení se umísťuje na pevným, nehořlavým povrchu a následovně můžete regulovat pomoci nožiček. V případě, že zařízení má být umístěno v blízkosti stěny, kuchyňského nábytků, dekorací atd. měly by být vyrobené z nehořlavého materiálu nebo potažené vhodným nehořlavým, tepelně odolným materiálem (doporučuje se zachovat minimální vzdálenost a to nejméně 100 mm). Navíc musíte dávat pozor na dodržení předpisů týkajících se požární ochrany.

Ventilace

  • kuchyňská místnost musí být dobře ventilovaná,
  • doporučuje se umístit zařízení pod digestoř, což zaručuje rychlé odsávání par,
  • pravidelně čistit filtry a ventilační převody. Pro čištění filtrů v digestoři nepoužívat hořlavých kapalin a ředidla,
  • pravidelně kontrolovat vstup a výstup vzduchu, zda není poškozen a zda průniků vzduchu nic nebrání.

Připojení k elektrické instalaci

Elektrické stoličky jsou standardně upraveny pro napájení 3N~50Hz 400V a z pravidla jsou vybaveny napájecím kabelem např. v případě zařízení firmy Lozamet: a to 5×1,5 mm2 délka, 3 bm se zásuvkou 3P+N+Z 16A 400V. Napájecí kabel je ohebný kabel s povlakem odolným proti olejům a vlastnostmi ne horším než napájecí kabely s povlakem polychloroprenem (symbol 245 IEC57)- H05RN-F.

Před připojením do elektrické sítě kvalifikovaný servisní technik:

  • zkontrolovat kompatibilitu parametrů elektrické instalaci s informacemi, které jsou uvedené na typovém štítku,
  • zkontrolovat stav elektrického zařízení,
  • provést kontrolu proti požární ochrany (uzemnění a nulovou fázi),
  • zkontrolovat připojení napájecího kabelu do zásuvky elektrické sítě instalovaného v místnosti.

Nádobí pro vaření a smažení

Výzkumy výrobců ukázaly, že tvar a průměr dna nádobí má důležitou váhu pro získání dobrého efektu vaření bez ztráty energie. Doporučuje se, aby průměr hrnce nebyl menší než průměr varné desky. Pro všechny typy stoliček doporučujeme nádobí s plochým dnem bez jakékoliv deformace – nejlepší nádobí jsou velké nerezové hrnce, které nabízíme v našem internetovém obchodě. Nádobí může mít jen mírně vypoukle dno, pokud teplo způsobující jeho rozšíření, vyvolává efekt přilnavosti k topné desce. Vypoukle dno hrnce nesmí být větší než 1,2 mm pro průměr hrnce od 300 do 500 mm. Typ dna nádobí je velmi důležitý pro získání dobrého kontaktu povrchu dna s povrchem varné desky. Nádobí nesmí být moc vypouklé, protože dochází k ohřevu vzduchu mezi dnem hrnce a povrchem plotny, což vede k prodloužení ohřevu jídla. Hrnce nemůže být příliš malý, protože dochází ke ztrátě energie. Na elektrické varné stoličky by mělo být použité pouze ocelové nádobí (nejlépe z nerezové oceli). Používání jiného nádobí než ocelové se zakazujeme.